آموزشاستارتاپدیجیتال مارکتینگشبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM)به چه معناست؟

SMM که مخفف عبارت Social Media Marketing به معنای بازاریابی شبکه های اجتماعی است، یکی از روش‌های دیجیتال مارکتینگ محسوب می‌شود. درنظر داشته باشید کهSMM ،یک کانال فروش مستقیم نیست و تنها ابزاری است برای کمک به فروش بیشتر، درواقع…
بیشتر بخوانید