آموزشتکنولوژی

وب سایت شما برای مردم است !!!

از مهمترین مسائلی که رتبه بندی شما در Google را تحت تاثیر قرار می دهد، چقدر افراد واقعی از صفحات وب سایت شما راضی هستند. مسلما یک سایت عالی بدون سئو بهتر از یک سایت بد با سئو مناسب خواهد بود. برای افزایش ورودی گوگل و افزایش…
بیشتر بخوانید
آموزش

استفاده متن به جای تصاویر

“سعی کنید متن را به جای تصاویر برای نمایش نام ها، محتویات ، توزیحات و لینک های مهم استفاده کنید . خزنده های گوگل متن درون تصاویر را شناسایی…
آموزش

استفاده از کلمه کلیدی

با یک مقاله ی آموزشی دیگر از وب سایت آی پی ولید در خدمتتون هستیم تا درباره ی اهمیت کلمه کلیدی و نحوه ی استفاده ی آن را برایتان توضیح دهیم . چگونگیه تاثیر…