آموزشدیجیتال مارکتینگ

بررسی دو کد وضعیت 304 و 404 و رفع اخطارهای آن ، تا افزایش بازدید سایت شما

ربات های گوگل پس از هر بار بررسی وب سایت شما نسبت به صفحات و لینک های موجود در سایت شما یک کد وضعیت اعلام می کنند که هر کدام از آن ها معنی و کاربرد متفاوتی دارند . امروز می خواهیم دو وضعیت 304 و 404 برای شما توضیح دهیم . با تیم…
بیشتر بخوانید