آموزش

شبکه های تحویل محتوا ( CDN )

شبکه های تحویل محتوا یک شبکه تحویل سریع محتوا ( CDN ) فایل ها وب سایت را در مکان های مختلف قرار می دهد تا فردی که از صفحه وب شما استفاده می کند سریعترین نسخه آن را دریافت کند. اگر شما در حال بررسی CDN هستید ، این صفحه با نشان…
بیشتر بخوانید